Soal UAS Biologi SMA Kelas X Semester 1/ Ganjil

Soal UAS Biologi SMA Kelas X Semester 1/ Ganjil. Download dan dapatkan soal latihan uas biologi sma kelas 10 semester 1/ ganjil/ gasal dengan kurikulum yang dipakai adalah ktsp. Bentuk soal uas biologi kls 10 ini berupa pilihan ganda sebanyak 40 butir soal.

Berikut adalah Soal UAS Biologi SMA Kls X Smt 1/ Ganjil, yaitu :

I. Pilihlah a, b, c atau d pada jawaban yang paling tepat !
1. Sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Pernyataan tersebut merupakan sifat sains yaitu ...
A. Praktis
B. Akumulatif
C. Rasional
D. Empiris
E. Objektif

2. Cara mendapatkan data kuantitatif ialah dengan ...
A. Mengukur dan membaui
B. Mengecap dan mendengar
C. Menimbang dan mengukur
D. Meraba dan menghitung
E. Menimbang dan mengecap

3. Cabang ilmu biologi yang berhubungan dengan penyebab penyakit DBD ialah…
A. Bakteriologi
B. Virologi
C. Mikologi
D. Sitologi
E. morfologi

4. Seorang siswa sedang mencari informasi tentang penyebab penyakit TBC, hal ini berhubungan dengan kajian biologi …
A. Bakteriologi
B. Virologi
C. Mikologi
D. Sitologi
E. Morfologi

5. Kepadatan jumlah penduduk antar pulau di Indonesia tidak seimbang. Hal ini merupakan permasalahan biologi di tingkat ...
A. Molekul
B. Sel
C. Jaringan
D. Populasi
E. Komunitas

6. Yang termasuk komonen biotik pada ekosistem sawah ialah …
A. Padi, ular dan tikus
B. Tanah, air dan cahaya matahari
C. Kerbau, ular dan cahaya
D. Suhu, air dan tanah
E. Padi, tikus, tanah dan air

7. Berikut peranan biologi di bidang kedokteran, kecuali ...
A. Program bayi tabung
B. Metode keluarga berencana
C. Cangkok organ
D. Pembuatan vaksin
E. Bedah plastik

8. Penulisan nama spesies yang benar ialah ...
A. MIMOSA PUDICA
B. Mimosa Pudica
C. Mimosa pudica
D. Mimosa pudica
E. Mimosa pudica

9. Virus termasuk organisasi kehidupan tingkat …
A. Molekul
B. Sel
C. Jaringan
D. Organ
E. Organisme

10. Virus dapat dianggap benda mati, karena ...
A. Dapat dikristalkan
B. Tersusun dari protein
C. Dapat membelah diri
D. Hanya memiliki DNA
E. Bereproduksi pada makhluk hidup

11. Selubung virus tersusun dari …
A. Protein
B. Lemak
C. Karbohidrat
D. Vitamin
E. Mineral

12. Yang bukan merupakan bentuk virus ialah..
A. Batang
B. Bulat
C. Polihidris
D. Seperti huruf T
E. spiral

13. Bakteriofage ialah ...
A. Bakteri yang menyerang virus
B. Virus yang menyerang bakteri
C. Bakteri patogen
D. Virus patogen
E. DNA virus

14. Menempelnya serabut ekor virus pada dinding sel bakteri termasuk tahapan ...
A. Adsorpsi
B. Penetrasi
C. Eklifase
D. Pematangan
E. Lisis

15. Pada siklus litik, bagian virus yang mengendalikan DNA bakteri ialah ...
A. Kapsid
B. DNA
C. Lempengan dasar
D. Serabut ekor
E. Kepala

16. Penyakit yang disebabkan oleh virus antara lain ...
A. Campak, sifilis
B. TBC, cacar
C. Tifus,influenza
D. Malaria, DBD
E. Chikungunya, poliomielitis

17. TMV merupakan virus yang menyerang …
A. Kekebalan manusia
B. Daun tembakau
C. Bakteri
D. Padi
E. Kucing

18. Vaksin yang biasa diberikan secara oral ialah vaksin untuk mencegah penyakit ...
A. Cacar
B. Rabies
C. Polio
D. DBD
E. TB

19. Kingdom Archaebacteria dan Eubacteria memiliki ciri utama yaitu ...
A. Eukariotik
B. Prokariotik
C. Anaerob
D. Mimiliki pigmen
E. Saproba

20. Yang membedakan Archaebacteria dan
Eubacteria ialah ada tidaknya ...
A. Protein
B. Dinding sel
C. DNA
D. Peptidoglikan
E. Ribosom

21. Peptidoglikan merupakan lapisan pada …
A. Dinding sel
B. Flagel
C. Ribosom
D. Klorofil
E. Kapsul

22. Perhatikan gambar bakteri !
Download soal latihan uas ipa biologi sma kelas 10 semester 1/ ganjil ktsp

Nama tipe bakteri tersebut ialah ...    
A. Monokokus
B. Diplokokus
C. Streptokokus
D. Basilus
E. Sarkina


23. Berikut ciri eubacteria, kecuali ...
A. Uniseluler
B. Kosmopolit
C. Heterotrof
D. Prokariotik
E. Autotrof

24. Fungsi kapsul pada bakteri ialah …
A. Untuk bergerak
B. Untuk menempel
C. Untuk mempertahankan diri
D. Untuk menyerap makanan
E. Untuk berkembang biak

25. Acetobacter xylinum berperan dalam pembuatan …
A. Keju
B. Tape
C. Nata de coco
D. Yogurt
E. Tempe

26. Clostridium tetani dapat menyebabkan penyakit…
A. TBC
B. Lepra
C. AIDS
D. Tetanus
E. Sifilis

27. Pengelompokan protista menyerupai hewan berdasarkan …
A. Flagel
B. Dinding sel
C. Kloroplas
D. Alat gerak
E. Habitat

28. Kaki semu dimiliki oleh …
A. Virus
B. Bakteri
C. Amoeba
D. Saprolegnia
E. Paramaecium

29. Perhatikan gambar protista berikut! Yang termasuk kelas Rhizopoda ialah

Download soal latihan uas ipa biologi sma kelas 10 semester 1/ ganjil ktsp

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

30. Saprolegnia merupakan parasit pada  ...
A. Anggur
B. Virus
C. Ikan
D. Bakteri
E. Kucing

31. Protozoa yang bergerak menggunakan flagel ialah ...
A. Amoeba
B. Paramaecium
C. Trypanosoma
D. Toxoplasma
E. Plasmodium

32. Protozoa yang tidak memiliki alat gerak ialah ...
A. Amoeba
B. Paramaecium
C. Trypanosoma
D. Toxoplasma
E. Euglena

33. Yang bertukar pada peristiwa konjugasi ialah …
A. Maknukleus
B. Vakuola
C. Ribosom
D. Mikronukleus
E. Alat gerak

34. Yang dijadikan dasar klasifikasi alga ialah..
A. Bentuk selnya
B. Bentuk intinya
C. Kandungan pigmen
D. Cara berkembang biak
E. Alat geraknya

35. Berikut ciri-ciri alga:
i. Memiliki pigmen klorofil a
ii. Habitatnya di air tawar/laut
iii. Sebagai sumber protein
iv. Contohnya Spirogyra
 Ciri tersebut dimiliki oleh ...
A. Alga coklat
B. Alga merah
C. Alga keemasan
D. Alga hijau
E. Alga api
 
36. Jamur mempunyai bentuk …
A. Bulat, kotak dan spiral
B. Bulat, batang dan spiral
C. Bulat, payung dan spiral
D. Bulat, kuping dan spiral
E. Bulat,payung dan kuping

37. Jamur yang hidup di kayu yang lapuk disebut …
A. Parasit
B. Saprofit
C. Mutual
D. Simbiosis
E. Komensalisme

38. Jamur yang menghasilkan racun ialah …
A. Amanita
B. Tiram
C. Merang
D. Shitake
E. Kuping

39. Jamur yang berperan dalam pembuatan tempe ialah ...
A. Rhizopus oryzae
B. Mucor javanicus
C. Candida albicans
D. Aspergillus niger
E. Penicillium notatum

40. Jamur yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia digolongkan …
A. Zygomycota
B. Ascomycota
C. Basidiomycota
D. Deuteromycota
E. Oomycota

Post a Comment for "Soal UAS Biologi SMA Kelas X Semester 1/ Ganjil"