Soal PTS Fikih Kelas 4 MI Semester 1 Th. 2019

Soalbagus.com - Berikut merupakan Soal Latihan PTS/ UTS/ MID Ganjil Mata Pelajaran Fiqih Kelas IV Semester 1 / Ganjil sesuai dengan kurikulum 2013/ K 13, terdiri dari soal pilihan ganda ( pg ), isian singkat dan essay, serta dilengkapi dengan kunci jawaban tahun ajaran 2019 - 2020.


Dibawah ini soalbagus sertakan cuplikan dari soal ini, adapun soal lengkapnya silahkan di download.

Soal PTS Fiqih Kelas 4 Smt 1 Kunci Jawaban Kurikulum 2013 Th. 2019 - 2020. Terbaru. Ruang Guru

I. Pilihlah a, b, c atau d pada jawaban yang paling benar !

1. Rukun islam yang ke tiga adalah ...
a. Syahadat
b. Shalat
c. Zakat
d. Puasa

2. Kata "Zakat " berasal dari bahasa ....
a. Cinta
b. Arab
c. Jawa
d. Mesir

3. Dibawah ini adalah syarat wajib zakat fitrah adalah ....
a. Kafir
b. Dikeluarkan pada bulan rajab
c. Tidak mempunya makanan pokok
d. Beragama islam

4. Golongan orang yang berhak menerima zakat disebut ....
a. Mustahiq
b. Fasik
c. Muzakky
d. Muslim

5. Zakat terbagi menjadi ... macam.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

6. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah ....
a. Sunnah
b. Wajib
c. Mubah
d. Haram

7. Dibawah ini adalah golongan orang yang berhak menerima zakat, kecuali ....
a. Istri
b. Ibnu sabil
c. Muallaf
d. Orang kaya

8. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok oleh setiap muslim sebesar ...
a. 5.5 kg
b. 3.5 kg
c. 4.5 kg
d. 2.5 kg

9. Lembaga yang bertugas mengurusi zakat disebut ....
a. Pengambil zakat
b. Pemantau zakat
c. Amil zakat
d. Pekerja zakat

10. Golongan mustahik zakat telah dijelaskan dalam Al-Quran surah ....
a. At-Taubah ayat 60
b. At-Taubah ayat 70
c. At-Taubah ayat 80
d. At-Taubah ayat 90


Sebelum mendownload soalnya, berikut adalah rekomendasi soalbagus untuk bahan belajar lainnya, yaitu :

Soal UTS/ PTS Tematik Kelas 4 Tema 1 Semester 1

Soal UTS/ PTS Tematik Kelas 4 Tema 2 Semester 1

Soal UTS/ PTS Tematik Kelas 4 Tema 3 Semester 1

Soal UTS/ PTS PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Semester 1

Soal PTS Kelas 4 SD/ MI Matematika Semester 1 Th. 2019

Soal PTS Kelas 4 MI Akidah Akhlak Semester 1 Th. 2019

Soal PTS Kelas 4 MI Fiqih Semester 1 Th. 2019

Soal PTS Kelas 4 MI B. Arab Semester 1 Th. 2019

Soal PTS Kelas 4 MI Al-Qur'an Hadist Semester 1 Th. 2019

Soal PTS Kelas 4 MI SKI Semester 1 Th. 2019


Selanjutnya silahkan di unduh atau download file Soal Lat. PTS Fiqih Kelas 4 Smt 1 Th. 2019 yang dimaksud melalui link download ini.

Klik Kunci Jawaban Cari Disini !

Demikianlah sobat sekalian tentang postingan Soal PTS Fikih Kelas 4 MI Semester 1 Th. 2019 dan jawabannya diatas, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat belajar dan sukses selalu.

Post a Comment for "Soal PTS Fikih Kelas 4 MI Semester 1 Th. 2019"